Zapraszamy serdecznie na spotkanie rekolekcyjne Rekolekcje z ojcem Jamesem Manjackalem w Głogowie w dniach 2 – 4 sierpnia 2019r.

Koszty Rekolekcji

Zapisy na Rekolekcje z o.Jamesem Manjackalem od 20 marca 2019 roku
Ilość miejsc ograniczona !

ZASADY UCZESTNICTWA W REKOLEKCJACH

– Po upływie wyznaczonego terminu 7 dni w przypadku niedokonania wpłaty, uczestnik zostaje automatycznie skreślony z listy,

–  Wydany identyfikator jest jedynym dokumentem upoważniającym do uczestnictwa w Rekolekcjach,

–  Obowiązuje wyłącznie jedno główne WEJŚCIE na Rekolekcje ( z wyjątkiem osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim) – pozostałe są WYJŚCIAMI awaryjnymi !

–  Wpłaty na konto organizatora z tytułu uczestnictwa mogą być opłacone jednorazowo  na jednym przelewie) za więcej niż jedną osobę ale powinny ZAWSZE zawierać w tytule wpłaty imię i nazwisko oraz dokładną kwotę za uczestnictwo z posiłkami lub bez nich.

Prosimy o dokładne zapoznanie się i przestrzeganie zasad uczestnictwa w Rekolekcjach

Opłaty za uczestnictwo w Rekolekcjach :

WARIANT   I – WPISOWE BEZ POSIŁKÓW – 120  ZŁ

WARIANT  II – WPISOWE + OBIADY (3)  – 162 ZŁ

WARIANT III – WPISOWE + OBIADY(3) + KOLACJE(2) – 182  ZŁ

Odbiorca/Organizator: Parafia Rzym.Kat. pw. Miłosierdzia Bożego
Adres: 67-200 Głogów  ul. Królowej Jadwigi 1
Nazwa banku: PKO BP
Nr konta bankowego: 50 1020 3017 0000 2902 0476 2227